Mặt nạ KN95

 • Loại mặt nạ 5 lớp -KN95

  Loại mặt nạ 5 lớp -KN95

  Khẩu trang KN95 là tiêu chuẩn của Trung Quốc về khẩu trang.Nó có thể chặn một cách hiệu quả các hạt không khí, giọt, máu, dịch cơ thể, chất tiết, v.v.
  Sự khác biệt giữa khẩu trang N95 và khẩu trang KN95 là gì?
  Với những cái tên nghe giống nhau như vậy, có thể khó hiểu khi hiểu sự khác biệt giữa mặt nạ N95 và KN95.Mặt nạ KN95 là gì và chúng có giống với mặt nạ N95 không?Biểu đồ tiện dụng này giải thích sự giống và khác nhau giữa mặt nạ N95 và KN95.
  Nhiều người dùng quan tâm nhất đến tỷ lệ phần trăm hạt mà mặt nạ thu được.Trên thước đo này, khẩu trang N95 và KN95 giống nhau.Cả hai mặt nạ đều được đánh giá là có khả năng thu được 95% các hạt nhỏ (chính xác là 0,3 micron).