ESD Dải cổ tay

  • Dải cổ tay chống tĩnh điện

    Dải cổ tay chống tĩnh điện

    Dây đeo tay có dây ESD là thiết bị chống tĩnh điện cơ bản nhất, cũng được sử dụng rộng rãi nhất trong dây chuyền sản xuất là điều cần thiết, không chỉ về việc xây dựng và vận hành rất thuận tiện, giá cả cũng kinh tế và thiết thực nhất, Lý do là qua dây đeo tay và dây nối đất, đến cơ thể con người phóng điện tĩnh điện xuống đất, nên sử dụng dây đeo tay cần tiếp xúc thực sự với da, cũng cần có dây nối đất trực tiếp, và đảm bảo dây nối đất không bị cản trở ...